Hirdetmény


HIRDETMÉNY!

Jákó Község Önkormányzata tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy ismét lehetőség van szociális tűzifát igényelni.

 

Jogosultak köre, a csatolandó dokumentumok:

-        lakhatási támogatásba részesülők (határozat száma);

-        aktív korúak ellátására jogosultak (megállapító határozat);

-        időskorúak járadékára jogosultak (nyugdíjszelvény);

-        halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelők (határozat száma);

-        rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők (határozat száma);

-        mozgáskorlátozottak, tartósan betegek (igazolvány száma, orvosi igazolás);

-        családban élők esetében az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nettó 80.000 Ft-ot (30 napnál nem régebbi jövedelemigazolás);

-        egyedül élő esetén a jövedelem nem haladja meg a nettó 180.000 Ft-ot (30 napnál nem régebbi jövedelemigazolás);

 

Szociális tűzifára való igényt csak arra az ingatlanra lehet benyújtani, amelyet az igénylő életvitelszerűen használ.

A szükséges igazolásokat, dokumentumokat, továbbá a közös háztartásban élő valamennyi személy 30 napnál nem régebbi jövedelemigazolását a kérelem benyújtáskor csatolni kell.

Kérelem benyújtásához nyomtatványt az önkormányzati hivatalban lehet átvenni.

Letöltés itt!

Beadási határidő: 2022.október 28 –november 18.

A HATÁRIDŐ ELMULASZTÁSA JOGVESZTŐ!

 

Jákó, 2022. október 28.                       

                                                              Horváth Anita s.k.

                                                                  polgármester

Megosztás: