Hirdetmény


Tüzifa

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy az előző évekhez hasonlóan ismét lehetőség nyílik szociális tűzifára igényt benyújtani.

Jogosultak köre:

  • lakhatási támogatásban részesülők
  • aktív korúak ellátására jogosultak
  • időskorúak ellátására jogosultak
  • halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelők
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
  • mozgáskorlátozottak
  • családban élők esetében az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 50.000 Ft-ot,egyedül élők esetén pedig a 70.000 Ft-ot.

Kérelem benyújtásához nyomtatványt az önkormányzati hivatalban lehet átvenni. A szükséges igazolásokat a benyújtáskor csatolni kell.

Beadási határidő: 2018.december 10.

Jákó, 2018.11.21.

Horváth Anita polgármester

Megosztás: