Felhívás


HIRDETMÉNY!

Jákó Község Önkormányzata tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy ismét lehetőség van szociális tűzifát igényelni.

 

Jogosultak köre, a csatolandó dokumentumok:

-        lakhatási támogatásba részesülők (határozat száma);

-        aktív korúak ellátására jogosultak (megállapító határozat);

-        időskorúak járadékára jogosultak (nyugdíjszelvény);

-        halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelők (határozat száma);

-        rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők (határozat száma);

-        mozgáskorlátozottak, tartósan betegek (igazolvány száma, orvosi igazolás);

-        családban élők esetében az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nettó 70.000 Ft-ot (30 napnál nem régebbi jövedelemigazolás);

-        egyedül élő aktív korúak esetén a jövedelem nem haladja meg a nettó 150.000 Ft-ot (30 napnál nem régebbi jövedelemigazolás);

-        egyedül élő nyugdíjasok.

-        3, vagy több gyermeket nevelők

Szociális tűzifára való igényt csak arra az ingatlanra lehet benyújtani, amelyet az igénylő életvitelszerűen használ.

A szükséges igazolásokat, dokumentumokat, továbbá a közös háztartásban élő valamennyi személy 30 napnál nem régebbi jövedelemigazolását a kérelem benyújtáskor csatolni kell.

Kérelem benyújtásához nyomtatványt az önkormányzati hivatalban lehet átvenni.

Beadási határidő: 2021.október 11 - október 25.

A HATÁRIDŐ ELMULASZTÁSA JOGVESZTŐ!

 

Jákó, 2021.október 7.

Horváth Anita s.k.

polgármester

Megosztás: