Felhívás


Értesítés

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez

kapcsolódó pénzbeli támogatás kifizetéséről

 

A gyermekek védekméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi  XXXI.törvény meghatározza, hogy akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága az aktuális év augusztus illetve november 1-én fennáll. Pénzbeli támogatásra jogosultak 6000.-Ft ill. halmozottan / hátrányos helyzetű gyermekek esetében 6500.-Ft összegű pénzbeli támogatás formájában.

 

A pénzbeli támogatás az önkormányzat épületében

( Jákó, Kossuth Lajos u.112.)

2022.november 23-24.-én 1500-1600

 

kerül kifizetésre a jogosultak részére.

 

Felhívom a figyelmet, hogy a pénzbeli támogatást csak az arra

jogosult személy veheti át, akinek a nevére a gyermekvédelmi

kedvezmény megállapítása szól, vagy az általa meghatalmazott

nagykorú személy (meghatalmazás szükséges)!

 

A pénzbeli támogatás átvétele

SZEMÉLYIGAZOLVÁNY bemutatásával

lehetséges!!!!

 

 

Jákó. 2022. november 21.

Horváth Anita sk.

Polgármester

Megosztás: