Felhívás


gyerekek

Értesítés

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás kifizetéséről

A gyermekek védekméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi  XXXI.törvény meghatározza, hogy akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága az aktuális év augusztus illetve november 1-én fennáll. Pénzbeli támogatásra jogosultak 6000.-Ft ill. halmozottan / hátrányos helyzetű gyermekek esetében 6500.-Ft összegű pénzbeli támogatás formájában.

A pénzbeli támogatás az önkormányzat épületében ( Jákó, Kossuth Lajos u.112.)

2023.augusztus 22-24.-ig 1000-1600

kerül kifizetésre a jogosultak részére.

Felhívom a figyelmet, hogy a pénzbeli támogatást csak az arra jogosult személy veheti át, akinek a nevére a gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása szól, vagy az általa meghatalmazott nagykorú személy (meghatalmazás szükséges)!

A pénzbeli támogatás átvétele SZEMÉLYIGAZOLVÁNY bemutatásával lehetséges!

Jákó. 2023. augusztus 16.

Horváth Anita sk.

Polgármester

Megosztás: