Hirdetmény


KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 28752

Intézményi iktatószám: J/516-1/2023

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

JÁKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Falugondnok

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Falugondnoki feladatok elvégzése a szociális

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények

feladatairól szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, és a fenntartó Szakmai Programja alapján.

Óvodás és iskolás korú gyermekek szállítása. Igény szerint egészségügyi intézménybe szállítás,

gyógyszer kiváltás, hivatalos ügyek intézésének segítése, közösségi programok szervezésében

való részvétel, önkormányzati gépjármű vezetése. A falugondnok köteles a szabályoknak

megfelelő dokumentációk elkészítésére.

Felelősséget vállal a falugondnoki gépjármű szabályos használatáért, rendeltetésszerű

kezeléséért, közlekedési szabályok betartásáért.

Közreműködik a közfoglalkoztatott dolgozók munkájának irányításában, ellát egyéb

adminisztratív feladatokat.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,

Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Jákó

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- Büntetlen előélet

- Cselekvőképesség

- Magyar állampolgárság

- Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

- Középfok - szakképzettség, Egyéb végzettség, Érettségi

Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

- Helyismeret

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

- Önállóság (alap)

- Határozottság, magabiztosság (alap)

- Felelősség-vállalás (alap)

- Kommunikációs készség (alap)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

- végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

- fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján

- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló

nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.08.18. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A beérkezett pályázatok formai és tartalmi megvizsgálását

követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja

magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.08.25. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.kozszolgallas.ksz.gov.hu; helyben

szokásos módon

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.09.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.07.21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv

által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály

alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 28752

Intézményi iktatószám: J/516-1/2023

Megosztás: