Pályázat


Pályázatok

A kedvezményezett neve: Jákó Község Önkormányzata

A projekt címe: „Jákói óvoda eszközbeszerzése”

A szerződött támogatás összege: 10 000 106 Ft

A projekt összköltsége: 10 000 106 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00007

A tervezett befejezési határidő: 2021.05.17.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt során megvalósuló eszközbeszerzéssel az óvoda képes lenne megadni az oda járó gyermekeknek mindazt, amit sajnos a családjuk, a családi nevelés nem képes biztosítani. Modern, korszerű, esztétikus körülmények között kerülne sor a gyermekek nevelésére, oktatására. A fejlesztés célja, hogy az esélyegyenlőség szem előtt tartásával csökkenjenek a hozzáférhetőség területi különbségei, az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételei kialakuljanak, s ezáltal a minőségi szolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítva legyen. Cél a vidéki térségekben élők életminőségét javítsa, a területi különbség leszakadásának mérsékelése, egy olyan élettér kialakítása, amely a népességet a településen tartja, vagy a településre vonzza. A fejlesztés hatására az Óvoda megfelelő körülményeket, megfelelő minőségű szolgáltatásokat lenne képes nyújtani az óvodások számára, egyenlő esélyeket biztosítva Jákón és a környező településeken élő gyermekek számára, hogy ők is megfelelő minőségben használják az óvodai szolgáltatásokat. A beszerzésre kerülő eszközök meghatározásakor kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy az eszközök az óvodás korosztály igényeit kiszolgálják, érdeklődésüket fenntartsák, valamint a gyermekek fejlődését elősegítsék. A pályázat során megvalósuló eszközbeszerzésnek köszönhetően az óvoda megfelelő minőségű és fejlesztő szolgáltatásokat lesz képes nyújtani az óvodások számára, egyenlő esélyeket biztosítva a jákói gyermekeknek, hogy ők is minőségi és fejlesztő óvodai szolgáltatásban részesüljenek.
A projekt során megvalósuló eszközbeszerzéssel az óvoda nem csupán a korábban végrehajtott infrastrukturális fejlesztésével járul hozzá a kisgyermekek minőségi környezetben való neveléséhez, hanem a minőségi szolgáltatás nyújtásával is, amelyhez nélkülözhetetlen a megfelelő, színvonalas eszközök megléte is, amelyek egyrészt a kényelmüket, másrészt a fejlesztésüket szolgálják.

Megosztás: