Pályázat


Logó

a kedvezményezett neve:

Jákó Községi Önkormányzata

pályázati felhívás neve, kódszáma:

A vidéki térségek falvainak megújítására A felhívás címe: Egyedi szennyvízkezelés (kódszáma: VP6-7.2.1.2-16)

 a projekt címe:

Jákó Község szennyvízkezelési beruházása

a szerződött támogatás összege:

 309.319.360  Ft

a támogatás mértéke (%-ban):

90%

a projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztés célja a vidéki térségek falvaiban az alapvető szolgáltatások fejlesztésének keretén belül Jákó település épített infrastrukturális eszközeinek kisléptékű fejlesztése. A fejlesztés lehetőséget biz-tosít a 2000 lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető település, így Jákó községnek egyedi szennyvíztisztítási megoldás létesítésére. A fejlesztés hatására Jákó község területén 130 ingat-lan szennyvízkezelése válik megoldottá. A 130 ingatlan szennyvízkezelése 130 db ingatlanonként elhelyezésre szennyvíztisztító kislétesítmény és hozzá tartozó szivárogtatómező telepítésével valósul meg. A fejlesztésben résztvevő ingatlanok szennyvízkezelésének megoldásával csökken a település környezetterhelése, amely jelentősen hozzájárul a településen élő lakosság életminőségének javításá-hoz.

a projekt tervezett befejezési dátuma:

2023. április 30.

Megosztás: