Pályázat


ESZA logó

A kedvezményezett neve: Gige Község Önkormányzat

A projekt címe: Értékmegőrzés a Kapos-Rinya mentén

A szerződött támogatás összege: 57,44 millió forint

A támogatás mértéke (%-ban):  100

A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2023.04.18.

A projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-SO-2017-00013 

 Gige Község Önkormányzata, Jákó Község Önkormányzata, Hedrehely Község Önkormányzata, Csököly Község Önkormányzata, Kaposfő Község Önkormányzata, Kiskorpád Község Önkormányzata, Kőkút Községi Önkormányzat, Mike Községi Önkormányzat, Visnye Községi Önkormányzat által alkotott Konzorcium a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program "A helyi identitás és kohézió erősítése" tárgyú felhívásra TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00013 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, melyet a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a 2018.07.04-én kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített.

 A projekt célja a helyi közösségek fejlesztése elsősorban a települések közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősödése.

 A helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, egyéb infrastrukturális beavatkozások, eszközbeszerzések, közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok valósulnak meg.

 A beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településekhez való kötődés. A beavatkozás következtében a meglévő (humán) erőforrások felszínre kerülnek, az együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást hoznak a települések  közösségek életében.

Megosztás: