Hirdetmény


BURSA HUNGARICA „A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Jákó Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával

együttműködve, az51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet alapján

ezennel kiírja a 2024. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

 Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatásihallgatók számára

a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan

A pályázat benyújtása:

 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.

 

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes:

a.)    A felsőoktatási intézmény által kibocsátott hallgatói jogviszony-igazolás a 2023/2024. tanév első félévéről.

b.)   Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

 

A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő

benyújtásának határideje: 2023. november 3.

 

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

 

A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2023. december
5-ig bírálja el, a meghozott döntésről és annak indokáról az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan értesíti a pályázókat.

 

A Támogatáskezelő elérhetőségei:

 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat

1381 Budapest Pf. 1418

Tel.: (06-1) 550-2700

E-mail: bursa@emet.gov.hu

Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

Megosztás: