Bejegyzett civil szervezetek Jákóban


Jákó Községért Alapítvány

7525 Jákó,  Szabadság utca 21.

Képviselő: Kovács János

Alapitvány, Cél szerinti besorolás: egyéb

Jákó község és térségének sorsáért felelősséget érző lakosok összefogása, a feladatok folyamatos ellátása érdekében az itt élő közösségek támogatása, sajátos gondjaik megoldásának elősegítése, a közfeladatok megoldása, azok előmozdítása.

Állapot: Bejegyzett, Jogerőre emelkedés dátuma: 2008. 11. 28.


Jákó és Környéke Sólyom Vadásztársaság

7525 Jákó, Kossuth utca 112.

Képviselő: Juhász Károly

Társadalmi szervezet

Cél szerinti besorolás: egyéb

A vadásztársaság célja vadgazdálkodás és vadgazdálkodási szolgáltatás a sport és a vadászati kultúra hagyományainak ápolásával.

Állapot: Bejelentés alapján módositott

Jogerőre emelkedés dátuma: 2006. 05. 06.

KÖZösSÉGI Egyesület

7525 Jákó,  Kossuth Lajos utca 97

Képviselő: elnök Szakácsné Baráth Andrea

Társadalmi szervezet: Cél szerinti besorolás: egyéb

Működési területünkön elősegíteni a demokratikus társadalom öntevékeny közösségeinek fejlődését. A jogi és nem jogi formában működő közösségek motiválása, önszerveződésük elősegítése. A társadalom szervezetei közötti kommunikáció, együttműködés ösztönzése, technikai és módszertani segítségnyújtás. Települési önkormányzatokkal való együttműködés, kommunikációs kapcsolat kialakítása, melynek eredményeként szélesebb körűvé válik az állampolgárok és szervezeteik közvetlen részvétele a helyi közügyek alakításában és a helyi döntési folyamatokban. Ifjúság- és gyermekvédelem, kisebbségi jogok védelme és esélyteremtés. Az egészséges életmódra nevelés. Demokráciára nevelés. A "zöld gondolkodás és életmód" elterjedésének elősegítése.

Állapot: Bejelentés alapján módositott

Jogerőre emelkedés dátuma: 2011. 08. 23.


Jákói Hagyományőrző Nyugdíjas Egyesület

7525 Jákó,  Kossuth L. utca 73.

Képviselő: Czifra Józsefné

Társadalmi szervezet, Cél szerinti besorolás: egyéb

Az Egyesület tagjainak érdekképviselete mellett a szervezet célként tűzte ki: - Jákó nyugdíjas közösségének szociális kőrülményeinek javítása, közösség fejlesztés alkalmazásával, - a helyi - természetes és mesterséges - környezet óvása és fejlesztése, a közösség környezetvédelmi tudatosságának emelésével, környezetvédelmi programok szervezésével, - általános és jogi felvilágosítás, szakmai, módszertani segítségnyújtás, - ifjúság, gyermekvédelem, részükre programok szervezése, - hagyományőrzés, rendezvények szervezésével is.

Állapot: Bejelentés alapján módositott

Jogerőre emelkedés dátuma: 2007. 11. 27.Rövidhír

Térkép

Nagyobb méretért kattintson a térképre!

Jó napom van!


Kérek egy viccet!


Spóroljunk együtt!


Kérek ötletet!